05/07/2020 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng tặng kỳ 2
重贈其二

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 25/08/2016 00:52

 

Nguyên tác

世間悠悠不識真,
姜芽盡是捧心人。
若道柳家無子弟,
往年何事乞西賓。

Phiên âm

Thế gian du du bất thức chân,
Khương nha[1] tận thị phủng tâm nhân.
Nhược đạo Liễu gia vô đệ tử,
Vãng niên hà sự khất tây tân[2]?

Dịch nghĩa

Thế gian bao la không biết chân lý,
Người mới lớn trân trọng người có lòng.
Bảo rằng nhà họ Liễu không có con em muốn học thư pháp,
Thì mấy năm trước sao lại mời gia sư tới?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thế gian rộng không rành chân lý
Kẻ còn non trân quý tâm nhân
Bảo nhà họ Liễu không cần
Năm kia sao lại khẩn cầu gia sư?
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Mầm củ gừng, ngụ ý người mới lớn.
[2] Mỹ từ người đời Đường dùng để tôn xưng thầy dạy học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Trùng tặng kỳ 2