夏初雨後尋愚溪

悠悠雨初霽,
獨繞清溪曲。
引杖試荒泉,
解帶圍新竹。
沉吟亦何事,
寂寞固所欲。
幸此息營營,
嘯歌靜炎燠。

 

Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê

Du du vũ sơ tễ,
Độc nhiễu thanh khê khúc.
Dẫn trượng thí hoang tuyền,
Giải đới vi tân trúc.
Trầm ngâm diệc hà sự,
Tịch mịch cố sở dục.
Hạnh thử tức doanh doanh,
Khiếu ca tĩnh viêm úc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Mưa dầm vừa dứt trời trong,
Vòng theo khe núi quẩn quanh một mình.
Suối hoang lần chống gậy tìm,
Tháo đai đo bụi trúc xinh bên đường.
Trầm ngâm nghĩ ngợi mông lung,
Tịch liêu một cõi xưa thường vẫn ưa.
Được nay phiền nhiễu lánh xa,
Vui ca quên cả quanh ta hạ nồng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mưa dầm vừa mới dứt,
Quanh khe một mình bước.
Chống gậy dò suối hoang,
Tháo đai vòng khóm trúc.

Trầm ngâm nghĩ gần xa,
Tĩnh mịch thỏa lòng ta.
Nghỉ ngơi may được thế,
Hạ ấm cứ vui ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa dầm vừa mới tạnh
Một mình vòng khe thanh
Chống gậy tìm suối vắng
Tháo đai đo trúc xinh
Trầm ngâm bao chuyện nghĩ
Tĩnh mịch lòng hay ưng
Được nay phiền nhiễu lánh
Vui ca quên hạ nồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cơn mưa dầm đầu mùa vừa tạnh
Một mình đi bên cạnh khe trong
Suối hoang chống gậy đi vòng
Dây lưng quàng bụi tre non xanh rì
Trầm ngâm nghĩ ngợi chi cho khổ
Ta vốn thường ưa chỗ lặng yên
Nên vui đi dạo quanh miền
Lại còn hát lớn đâu phiền trời oi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa dầm vừa mới tạnh trời,
Một mình vòng bước bên bờ khe thanh.
Chống gậy tìm suối vắng tanh.
Tháo đai đo bụi trúc xanh bên đường.
Trầm ngâm nghĩ ngợi mông lung,
Tĩnh liêu một cõi là ưng nổi lòng.
Được nay phiền nhiễu lánh xong,
Vui ca quên bớt hạ nồng quanh ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời