Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 17:50

柳州峒氓

郡城南下接通津,
異服殊音不可親。
青箬裹鹽歸峒客,
綠荷包飯趁虛人。
鵝毛御臘縫山脊,
雞骨占年拜水神。
愁向公庭問重譯,
欲投章甫作文身。

 

Liễu Châu Động Mân

Quận thành nam hạ tiếp thông tân,
Dị phục thù âm bất khả thân.
Thanh nhược khoả diêm quy Động khách,
Lục hà bao phạn sấn nhân.
Nga mao ngự lạp phùng sơn tích,
Kê cốt chiêm niên bái thuỷ thần.
Sầu hướng công đình vấn trọng dịch,
Dục đầu chương phủ tác văn thân.

 

Dịch nghĩa

Cửa nam thành quận dẫn xuống bến chợ,
Người Mân mặc áo lạ, nói tiếng khác, khó làm quen.
Người núi Động mua muối gói trong lá tre xanh mang về,
Người đi chợ mang theo cơm gói trong lá sen.
Người trên núi cũng may được áo lạnh nhồi lông ngỗng,
Họ bói năm tốt xấu qua xương gà luộc trong lễ cúng thần nước.
Lòng buồn muốn nhờ mấy người thông dịch trong quận đường,
Quăng bỏ văn chương, giúp vẽ mình.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Thành quân phương nam đến hải biên
Líu lo tục lạ khó làm quen
Sơn nhân gói muối bằng tàu trúc
Động khách đùm cơm với lá sen
Lông ngỗng may chăn phòng khí lạnh
Chân gà chiêm vận lễ đầu niên
Công đình buồn hỏi người thông dịch
Được trổ mình hoa bỏ mũ liền


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quận thành đến bến nam thẳng lối
Tục lạ lùng giọng nói khó quen
Khách đùn cơm với lá sen
Sơn nhân gói muối bằng tàu trúc xanh
Đem lông ngỗng may chăn chống rét
Xem chân gà để biết vận niên
Công đình buồn hỏi thông ngôn
Mình hoa vẽ được  bỏ liền cân đai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nam thành quận là nơi phố chợ
Khó làm quen xa lạ thổ dân
Họ mua gạo muối về ăn
Mang theo cơm nắm trên đàng xa xôi
Họ may được áo nhồi lông ngỗng
Bói chân gà lễ cúng thuỷ thần
Lòng buồn muốn quẳng thơ văn
Vẽ mình theo tục người Mân đang làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành quận cửa nam xuống bến sông,
Người Mân áo lạ, tiếng khôn thông.
Lá tre gói muối người non Động,
Đi chợ lá sen cơm gói trong.
Người núi cũng may được áo lạnh,
Chân gà chiêm bói cúng thần sông.
Lòng buồn nhờ mấy người thông dịch,
Quăng bỏ văn chương, giúp vẽ mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời