Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 06:58

梅雨

梅實迎時雨,
蒼茫值晚春。
愁深楚猿夜,
夢斷越雞晨。
海霧連南極,
江雲暗北津。
素衣今盡化,
非為帝京塵。

 

Mai vũ

Mai thực nghinh thì vũ,
Thương mang trị vãn xuân.
Sầu thâm Sở viên dạ,
Mộng đoạn Việt kê thần.
Hải vụ liên Nam cực,
Giang vân ám Bắc Tân.
Tố y kim tận hoá,
Phi vi đế kinh trần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Quả mai đợi gió mùa mưa
Cuối xuân gặp tiết lại vừa xanh tươi
Đêm nghe vượn Sở, ngậm ngùi
Nghe gà Việt gáy sớm mai mộng tàn
Biển liền Nam cực khí lan
Bắc Tân bến tối dưới làn mây trôi
Ngày nay áo trắng ố rồi
Phải đâu vì bụi ở nơi đế thành


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mai đón mùa xuân đến,
Cuối xuân mơn mởn xanh.
Việt, gà mộng dứt sớm,
Sở, vượn hót thâu canh.
Ráng bể liền Nam cực,
Mây sông phủ Bắc gành.
Bây giờ tà trắng ố,
Đâu phải bụi kinh thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn mai ngóng đợi tiết mưa
Vẻ xanh bàng bạc cũng vừa cuối xuân
Tiếng buồn vượn hú tàn canh
Gà đâu gáy sáng tan tành giấc mơ
Cõi nam ráng biển mịt mù
Mây sông xứ bắc âm u đất trời
Đến nay áo trắng ố rồi
Cát lầm đâu phải bụi nơi kinh kỳ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mai thật sự đón mùa mưa tới
Xuân tàn nhưng tươi rói xanh um
Thâu đêm vượn Sở hú buồn
Ban mai gà Việt gáy luôn mộng tàn
Sương mù biển ngay liền nam cực
Mây âm u mạn bắc bến đò
Áo nay bạc trắng như tơ
Chẳng vì bụi chốn kinh đô bám vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây mai quả đợi gió mùa mưa,
Gặp tiết cuối xuân tươi mới vừa.
Vượn Sở đêm nghe kêu thảm não,
Việt kê tàn mộng gáy ban mai.
Biển liền Nam cực mịt mờ ráng,
Bến tối Bắc Tân trôi dưới mây.
Áo trắng đến nay ố hết cả,
Chẳng vì nhuốm bụi kinh thành đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Mai ngóng mưa mấy bận
Giá trị lớn cuối xuân
Lòng vượn đau rân rấn
Gà gáy dứt mộng thần
Biển nam sương khói lẫn
Sông bắc đẫm phù vân
Áo trắng nay hoá phận
Nào phải bụi thế trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời