Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 01:50

酬曹侍御過象縣見寄

破額山前碧玉流,
騷人遙駐木蘭舟。
春風無限瀟湘意,
欲採蘋花不自由。

 

Thù Tào thị ngự “Quá Tượng huyện kiến ký”

Phá Ngạch sơn tiền bích ngọc lưu,
Tao nhân dao trú mộc lan chu.
Xuân phong vô hạn Tiêu Tương ý,
Dục thái tần hoa bất tự do.

 

Dịch nghĩa

Trước núi Phá Ngạch là Liễu Giang như ngọc bích đang chảy.
Tao nhân ngụ trên thuyền đóng bằng gỗ mộc lan xa xôi.
Gió xuân an ủi rất nhiều kẻ bị biếm trích,
Muốn hái hoa tần tặng ông, nhưng tôi đang mất tự do.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trước non, dòng ngọc biếc trôi
Mộc lan thuyền nọ đón mời thi nhân
Tiêu Tương dào dạt gió xuân
Ngượng ngùng muốn hái rau tần lại thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng biếc trước non chảy lững lờ
Thuyền lan trên đó một người thơ
Gió xuân vô hạn mang tình ý
Hoa tặng nhưng mình mất tự do

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước núi Phá sông trong như ngọc
Thuyền của ông ở góc xa xôi
Thơ ông an ủi đời tôi
Hoa tần muốn tặng nhưng tôi không quyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước Phá Ngạch dòng Liễu lửng lờ.
Thuyền lan trên ngụ một người thơ.
Gió xuân an ủi nhiều người biếm,
Hoa tặng nhưng tôi mất tự do.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời