奉酬楊侍郎丈因送八叔拾遺 戲贈詔追南來諸賓其二

一生判卻歸休,
謂苦南冠到頭。
治長雖解縲紲,
無由得見東周。

 

Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 2

Nhất sinh phán khước quy hưu,
Vị khổ nam quan đáo đầu
Trị Trường tuy giải luy tiết,
Vô do đắc kiến Đông Chu.

 

Dịch nghĩa

Trong đời đã bị phán quyết giáng chức đi đày.
Khổ vì đội mũ quan cấp nhỏ đi nam.
Là nho sinh tuy không phải mang xiềng xích,
Nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội được thấy Lạc Dương nữa.


Dương thị lang tức Dương Ư Lăng, giữ chức thị lang. Bát thúc thập di tức chú tám Dương Quy Hậu, giữ chức thập di. Chiếu truy nam lai chư tân là chiếu chỉ giáng chức một loạt quan chức trong phe cải cách (trong đó có tác giả) và đày đi nam.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời kẻ nhận đi đày phán quyết
Khổ vì quan nhỏ miệt nam man
Nho sinh xiếng xích miễn mang
Nhưng không còn thấy phố phường Lạc Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong đời bị phán đi đày,
Khổ vì đội mũ quan thầy đi nam.
Nho sinh xiềng xích khỏi mang,
Nhưng không còn thấy Lạc Dương nữa rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đời bị giáng chức đi đày.
Đội mũ quan thường nam hướng đây.
Nho sĩ không mang xiềng xích đấy,
Nhưng không còn thấy Lạc Dương nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời