15/08/2022 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 2
奉酬楊侍郎丈因送八叔拾遺 戲贈詔追南來諸賓其二

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 24/09/2016 20:22

 

Nguyên tác

一生判卻歸休,
謂苦南冠到頭。
治長雖解縲紲,
無由得見東周。

Phiên âm

Nhất sinh phán khước quy hưu,
Vị khổ nam quan đáo đầu
Trị Trường[1] tuy giải luy tiết,
Vô do đắc kiến Đông Chu[2].

Dịch nghĩa

Trong đời đã bị phán quyết giáng chức đi đày.
Khổ vì đội mũ quan cấp nhỏ đi nam.
Là nho sinh tuy không phải mang xiềng xích,
Nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội được thấy Lạc Dương nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời kẻ nhận đi đày phán quyết
Khổ vì quan nhỏ miệt nam man
Nho sinh xiếng xích miễn mang
Nhưng không còn thấy phố phường Lạc Dương.
Dương thị lang tức Dương Ư Lăng, giữ chức thị lang. Bát thúc thập di tức chú tám Dương Quy Hậu, giữ chức thập di. Chiếu truy nam lai chư tân là chiếu chỉ giáng chức một loạt quan chức trong phe cải cách (trong đó có tác giả) và đày đi nam.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Tức Công Trị Trường, tên một đệ tử của Khổng Tử, trong bài ám chỉ tác giả, là người theo đạo Khổng.
[2] Tên một triều đại thời cổ, đóng đô tại Lạc Dương, trong bài ám chỉ Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 2