Nghe được tiếng móc rơi tí tách
Mở cửa vườn tây bước ra xem
Núi đông trăng lạnh đang lên
Trúc thưa xào xạc tiếng rền nhẹ đưa
Khe núi chảy phát xa róc rách
Chim rừng lâu lâu cất tiếng kêu
Dựa tường chờ sáng cô liêu
Trong yên lặng thấy hơn nhiều phát ngôn.