29/01/2023 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung dạ khởi vọng tây viên trị nguyệt thướng
中夜起望西園值月上

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 10/01/2017 22:22

 

Nguyên tác

覺聞繁露墜,
開戶臨西園。
寒月上東嶺,
泠泠疏竹根。
石泉遠逾響,
山鳥時一喧。
倚楹遂至旦,
寂寞將何言。

Phiên âm

Giác văn phồn lộ truỵ,
Khai hộ lâm tây viên.
Hàn nguyệt thướng đông lĩnh,
Lãnh lãnh sơ trúc căn.
Thạch tuyền viễn du hưởng,
Sơn điểu thời nhất huyên.
Ỷ doanh toại chí đán,
Tịch mịch tương hà ngôn.

Dịch nghĩa

Nghe được tiếng móc rơi nhiều,
Mở cửa bước ra vườn tây.
Vầng trăng lạnh lẽo đã lên cao trên đỉnh núi đông,
Bụi trúc thưa xào xạc.
Khe núi phát tiếng róc rách đi xa,
Chim rừng lâu lâu cất tiếng.
Đứng dựa cột nhà cho tới sáng,
Giữ yên lặng hay hơn nói điều gì.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe được tiếng móc rơi tí tách
Mở cửa vườn tây bước ra xem
Núi đông trăng lạnh đang lên
Trúc thưa xào xạc tiếng rền nhẹ đưa
Khe núi chảy phát xa róc rách
Chim rừng lâu lâu cất tiếng kêu
Dựa tường chờ sáng cô liêu
Trong yên lặng thấy hơn nhiều phát ngôn.
Tác giả viết bài này trong thời gian đi đày ở Vĩnh Châu (nay trong huyện cùng tên tỉnh Hồ Nam).

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Trung dạ khởi vọng tây viên trị nguyệt thướng