雨後曉行獨至愚溪北池

宿雲散洲渚,
曉日明村塢。
高樹臨清池,
風惊夜來雨。
子心適無事,
偶此成賓主。

 

Vũ hậu hiểu hành độc chí Ngu Khê bắc trì

Túc vân tán châu chử,
Hiểu nhật minh thôn ổ.
Cao thụ lâm thanh trì,
Phong kinh dạ lai vũ.
Tử tâm thích vô sự,
Ngẫu thử thành tân chủ.

 

Dịch nghĩa

Mây còn sót sau mưa tan dần trên cù lao,
Nắng sớm soi khắp thôn xóm.
Tới một cây cao bên một ao nước trong,
Đêm qua gió thổi kinh hồn làm trời đổ mưa.
Lòng kẻ sĩ lúc này không còn thiết sự đời,
Nên tình cờ ta là khách tới thăm chủ (cây).


Ngu Khê: tên xã trong Vĩnh Châu (nay trong huyện Linh Lăng, tỉnh Hồ Nam).

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên cù lao mây thừa tan hết
Nắng sớm mai soi khắp xóm thôn
Đến cây cao cạnh ao trong
Đêm qua gió thổi kinh hồn trời mưa
Sự đời ta hết được thua
Tình cờ thành khách đến đùa chủ cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây còn sót lại đảo tan dần,
Nắng sớm soi làng xa xóm gần.
Ao nước trong veo cây vút lớn,
Kinh hồn gió thổi đổ mưa dầm.
Lúc này kẻ sĩ đời chẳng thiết,
Là khách tình cờ ta viếng thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời