Trên cù lao mây thừa tan hết
Nắng sớm mai soi khắp xóm thôn
Đến cây cao cạnh ao trong
Đêm qua gió thổi kinh hồn trời mưa
Sự đời ta hết được thua
Tình cờ thành khách đến đùa chủ cây.