15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2014 10:58

柳州城西北隅種柑樹

手種黃柑二百株,
春來新葉遍城隅。
方同楚客怜皇樹,
不學荊州利木奴。
幾歲開花聞噴雪,
何人摘實見垂珠?
若教坐待成林日,
滋味還堪養老夫。

 

Liễu Châu thành tây bắc ngung chủng cam thụ

Thủ chủng hoàng cam nhị bách châu,
Xuân lai tân diệp biến thành ngung.
Phương đồng Sở khách liên hoàng thụ,
Bất học Kinh Châu lợi mộc nô.
Kỷ tuế khai hoa văn phún tuyết,
Hà nhân trích thực kiến thuỳ châu?
Nhược giao toạ đãi thành lâm nhật,
Tư vị hoàn kham dưỡng lão phu.

 

Dịch nghĩa

Tự tay trồng được hai trăm cây cam vàng,
Xuân tới, lá non đâm um tùm nơi góc thành.
Ta trồng cam vì thương cam, như người nước Sở thương quít,
Chứ chẳng như ai đó ở Kinh Châu lợi dụng cây đặng làm giàu.
Vài năm nữa cây ra hoa trắng như tuyết phun,
Người hái trái ăn, có thấy trái rủ xuống như châu báu chăng?
Ví như ta cứ bị ở đây cho tới khi cam mọc thành rừng,
Thì những múi cam ngon ngọt này có thể dưỡng lão cho ta rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai trăm cây tự tay trồng được
Xuân lá non xanh một góc thành
Như người nước Sở thương cam
Há đâu vụ lợi như chàng Kinh Châu
Vài năm nữa hoa màu tuyết trắng
Người hái ăn có ngắm ngọc châu
Ví như ta bị đày lâu
Cam thành rừng, cũng giúp nhau dưỡng già

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cam vàng trồng được hai trăm gốc
Lá tươi non xanh góc thành xuân
Lợi to trong bụng chẳng màng
Yêu cây nên lại mới trồng cây thôi
Vài năm nữa hoa khai vẻ tuyết
Nào biết ai hái được trái vàng
Chừng lâu cây lớn thành rừng
May ra nuôi được khi mình tuổi cao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trồng được cam hai trăm gốc cây
Góc thành xuân đến lá non đầy
Tựa như khách Sở thương loài quít
Bán quả Kinh Châu chẳng học bài.
Năm tháng ra hoa phô điểm tuyết
Nào người hái trái rũ hòn trai.
Nếu ngồi đợi mọc rừng cam ngọt
Tưới bón quả say dưỡng lão xài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cam vàng trồng được hai trăm cây,
Lá non tươi tốt góc thành xuân.
Thương cam như Sở người thương quít,
Ham lợi Kinh Châu cây đặng giàu.
Ít nữa hoa ra như tuyết trắng,
Rồi còn rủ trái xuống như châu.
Ví ta cứ đợi cam cao lớn,
Những múi cam ngon dưỡng lão nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời