25.00
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
40 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 01/07/2005 23:52 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 05/01/2009 17:08 bởi hongha83
Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819) tự Tử Hậu 子厚, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền uý, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị gièm, ông bị đổi làm Vĩnh Châu tư mã, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực. Tác phẩm có Liễu Châu thi tập.

 

 1. Tam tặng Lưu viên ngoại
  3
 2. Trung dạ khởi vọng tây viên trị nguyệt thướng
  2
 3. Sơ thu dạ toạ tặng Ngô Vũ Lăng
  2
 4. Biệt xá đệ Tông Nhất
  5
 5. Nam giản trung đề
  4
 6. Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê
  5
 7. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống Bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 1
  2
 8. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 2
  3
 9. Lĩnh Nam giang hành
  5
 10. Bổ xà giả thuyết
  1
 11. Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh
  6
 12. Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề
  7
 13. Liễu Châu thành tây bắc ngung chủng cam thụ
  4
 14. Liễu Châu Động Mân
  4
 15. Mai vũ
  6
 16. Ân Hiền hí phê thư hậu ký Lưu Liên Châu tịnh thị Mạnh, Lôn nhị đồng
  4
 17. Giang tuyết
  27
 18. Mịch La ngộ phong
  6
 19. Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú “Dục đăng tiên nhân sơn” nhân dĩ thù chi
  8
 20. Khê cư
  9
 21. Ngư ông
  10
 22. Điền gia kỳ 3
  2
 23. Điền gia kỳ 2
  2
 24. Điệp tiền
  4
 25. Điệp hậu
  4
 26. Đăng Liễu Châu thành lâu, ký Chương, Đinh, Phong, Liên tứ châu thứ sử
  9
 27. Đăng Liễu Châu Nga Sơn
  6
 28. Thu hiểu hành Nam Cốc kinh hoang thôn
  2
 29. Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố
  8
 30. Hành lộ nan kỳ 1
  3
 31. Hành Dương dữ Mộng Đắc phân lộ tặng biệt
  6
 32. Chiếu truy phó đô, nhị nguyệt chí Bá đình thượng
  4
 33. Thù Tào thị ngự “Quá Tượng huyện kiến ký”
  4
 34. Trùng biệt Mộng Đắc
  7
 35. Trùng tặng kỳ 1
  2
 36. Trùng tặng kỳ 2
  2
 37. Trường Sa dịch nam lâu cảm cựu
  3
 38. Vũ hậu hiểu hành độc chí Ngu Khê bắc trì
  2
 39. Vũ tình chí giang độ
  5
 40. Linh Lăng tảo xuân
  9

Tuyển tập chung