與浩初上人同看山寄京華親故

海畔尖山似劍鋩,
秋來處處割愁腸。
若為化得身千億,
散上峰頭望故鄉。

 

Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố

Hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang,
Thu lai xứ xứ cát sầu trường.
Nhược vi hoá đắc thân thiên ức,
Tán thượng phong đầu vọng cố hương.

 

Dịch nghĩa

Thu về, quanh bờ hồ, nhiều ngọn núi nhọn hoắt như mũi kiếm,
Nhìn đâu cũng như cắt vào nỗi lòng đang buồn bã.
Phải chi ta hoá thân ra được hàng ngàn, hàng ức thân,
Mỗi hoá thân đó leo lên mỗi đỉnh núi mà vọng về quê nhà.


Bài này làm khoảng năm 815, trong lúc tác giả đang ở Liễu Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Núi ven biển như gươm sắc nhọn
Nghe thu sang chốn chốn sầu thương
Thân này nếu hoá ngàn muôn
Lên muôn ngàn núi ngóng phương quê nhà


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dọc biển núi như mũi kiếm giương,
Thu sang, chốn chốn xót khôn dường.
Ví mà hoá được thân nghìn bản,
Lên khắp non đầu ngóng cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Núi dàn ven biển tựa gươm giương,
Khắp chốn thu sang luống đoạn trường.
Ví phỏng thân này thành vạn ức,
Rải đều muôn núi ngóng quê hương.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Bên biển đỉnh non như mũi kiếm
Sầu thu muôn nẻo cắt ruột thương
Nếu thân hoá được ngàn vạn mệnh
Tản lên từng ngọn ngóng cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi hồ thu nhọn như mũi kiếm
Nhìn vào đâu cũng khiến lòng đau
Phải chi thân hoá vạn đầu
Mỗi lên mỗi núi vọng lâu quê nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi dựng ven bờ nhọn tựa gươm
Thu về xứ xứ thảy sầu thương
Thân này hoá được thành muôn ức
Nhập khắp đầu non ngóng cố hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quanh hồ thu núi nhọn như gươm,
Như cắt vào lòng đang xót thương.
Ví hoá thân này hàng vạn ức,
Mỗi thân mỗi đỉnh vọng quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bờ biển núi như mũi kiếm nhọn
Thu về khắp chốn cứa lòng buồn
Nếu mà hoá được thân ngàn mảnh
Đầu núi bay lên ngóng cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời