25/01/2022 10:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 1 - Đào viên tam kết nghĩa
題御屏畫圖其一-桃園三結義

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 06:26

 

Nguyên tác

天將英傑作同胞,
誓把深心訴與桃。
哥叔此番香火訂,
肯教寸土許孫曹。

Phiên âm

Thiên tướng anh kiệt tác đồng bào,
Thệ bả thâm tâm tố dữ đào.
Ca thúc thử phiên hương hoả đính[1],
Khẳng giao thốn thổ hứa Tôn Tào[2].

Dịch nghĩa

Trời đem bậc anh kiệt làm anh em đồng bào,
Thề đem lòng sâu kín bày tỏ với hoa đào.
Phen này anh và em hương lửa nguyền cùng nhau,
Không để một tấc đất cho họ Tôn, họ Tào.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Dưới đào thề thốt đinh ninh,
Trời xui hào kiệt kết thành chân tay.
Lửa hương đã quyết phen này,
Không cho tấc đất vào tay Tôn, Tào.
Thời Tam Quốc (Nguỵ, Thục, Ngô) Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa làm anh em ruột thịt ở vườn đào để khôi phục lại cơ nghiệp nhà Hán

Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm, NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003, tr. 200
[1] Lò hương lửa. Người xưa, khi minh thệ, thường đốt lò hương lên để thề.
[2] Họ Tôn tức Tôn Quyền. Họ Tào tức Tào Tháo. Tôn Quyền, Tào Tháo, Lưu Bị là ba nhân vật đứng đầu ba nước: Ngô, Thục, Nguỵ thời Tam Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 1 - Đào viên tam kết nghĩa