22/07/2024 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách quán trung thu

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 10:46

 

Phiên âm

Hàn không nga kính chiếu đình giai,
Thanh ảo dao tòng quế hải[1] lai.
Thu sắc bán phân mang lí quá,
Hương tâm ngũ dạ mộng trung hồi.
Sương xâm sầu mấn bằng cô hạm,
Lậu yết phương tiêu đảo tuý bôi.
Bồng nhạc liên niên du tử hận,
Xuân thành Lượng Khổn[2] hựu Yên Đài[3].

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Vằng vặc gương nga rọi trước hiên,
Toả từ biển quế tận khơi miền.
Mải mang mệnh sứ, thu vơi nửa,
Khắc khoải niềm quê mộng tới liền.
Tóc bạc sương sa sầu tựa cửa,
Giọt đồng điểm cạn đượm say men.
Lênh đênh năm tháng hồn du tử,
Xuân, Lạng, Yên Kinh mấy dặm nghìn.
[1] Trăng có câu quế. Trăng mọc từ biển lên, nên có từ “quế hải” (biển quế).
[2] Tức Phú Xuân, ải Lạng (Lạng Sơn).
[3] Tức Yên Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Khách quán trung thu