十三日,奉朝萬壽禮訖,夜與同幹閒話偶賦:如此良夜何,得何字

天閽稱壽斝,
星渚穩遊槎。
皎魄空庭月,
繁聲隔壁歌。
秋光隨處好,
世路老人多。
寂寞寒燈畔,
鄉心不禁何。

 

Thập tam nhật, phụng triều vạn thọ lễ ngật, dạ dữ đồng cán nhàn thoại, ngẫu phú “Như thử lương dạ hà”, đắc hà tự

Thiên hôn xưng thọ giả,
Tinh chử ổn du sà.
Kiểu phách không đình nguyệt,
Phồn thanh cách bích ca.
Thu quang tuỳ xứ hảo,
Thế lộ lão nhân đa.
Tịch mịch hàn đăng bạn,
Hương tâm bất cấm hà.

 

Dịch nghĩa

Dâng chén rượu lên cửa trời,
Bến sao Ngân Hà thả chiếc bè chơi.
Ánh trăng trắng xoá trên sân vắng,
Tiếng hát rộn ràng bên kia tường.
Quang cảnh thu đâu đâu cũng đẹp,
Đường đời làm người ta già đi nhiều.
Bên ngọn đèn khuya tịch mịch,
Lòng quê chẳng ngăn nổi, biết tính sao đây?


“Như thử lương dạ hà” là câu trích ở bài Hậu Xích Bích phú của Tô Đông Pha thời Tống.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]