Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 2

Hung thứ siêu nhiên trấn vật ngoại
Phương viên hoàn tựu củ quy trung
Thử nhân thử đức tri thuý tự
Bách xích nguy nguy tuyết lý tùng

 

Dịch nghĩa

Ý chí siêu việt ngoài trần tục
Nhưng vuông tròn vẫn nằm trong quy củ
Người ấy đức ấy ai sánh kịp
Như cây tùng cao trăm thước giữa trời băng tuyết


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Trần tục chẳng đâu vượt chí người
Vuông tròn quy củ vẫn không sai
Đức, tài lừng lẫy nào ai sánh
Trăm thước tùng cao giữa đất trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chí cao siêu việt ngoài trần gian,
Quy củ vuông tròn vẫn ở trong.
Người ấy đức tài ai sánh kịp,
Như tùng trăm thước giữa trời băng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời