27/11/2021 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 2

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 10/04/2017 20:40

 

Phiên âm

Hung thứ siêu nhiên trấn vật ngoại
Phương viên hoàn tựu củ quy trung
Thử nhân thử đức tri thuý tự
Bách xích nguy nguy tuyết lý tùng

Dịch nghĩa

Ý chí siêu việt ngoài trần tục
Nhưng vuông tròn vẫn nằm trong quy củ
Người ấy đức ấy ai sánh kịp
Như cây tùng cao trăm thước giữa trời băng tuyết

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Trần tục chẳng đâu vượt chí người
Vuông tròn quy củ vẫn không sai
Đức, tài lừng lẫy nào ai sánh
Trăm thước tùng cao giữa đất trời
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 2