Răng đen chân trắng như sương,
Vận quần màu tía áo xiêm lụa hồng.
Gặp người cười đẹp tự nhiên,
Nhà ai xinh gái bán buôn cau trầu.

tửu tận tình do tại