Hàn mai như tuyết trên bờ,
Nước không tì vết lững lờ khe xanh.
Theo chân Đông Quách tiên sinh,
Đến thăm xử sĩ nhà xinh Tây Hồ.
Bóng xuân ấm gốc lẻ loi,
Trăng nghiêng rọi vẻ thanh tao dáng gầy.
Khi nào uống rượu núi Chi,
Bè câu ngồi với tương tri thoả tình.

tửu tận tình do tại