蒼梧竹枝歌其五

浪花雙棹疾如飛,
看罷龍舟抵暮歸。
生面相逢無畏避,
瓠犀微露笑南夷。

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 05

Lãng hoa song trạo tật như phi,
Khán bãi long châu để mộ quy.
Sinh diện tương phùng vô uý tị,
Hồ tê vi lộ tiếu Nam di.

 

Dịch nghĩa

Đôi chèo thuyền quẩy sóng lướt như bay,
Xem cuộc đua chải đến chiều về.
Gặp người lạ chẳng hề e ngại,
Hé răng đẹp cười thấy người khách phương Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Chèo tung hoa sóng lướt như bay
Xem hết đua thuyền, tối mới về
Mặt lạ gặp nhau không tránh né
Hạt bầu răng hé cười Nam di

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đôi chèo quẫy mạnh sóng như hoa
Xem mãn cuộc vui chiều đến nhà
Người lạ gặp nhau không lánh mặt
Răng bầu hé nụ họ cười ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đôi thuyền quẩy sóng lướt như bay,
Xem mãi cuộc đua đến cuối ngày.
Người lạ gặp không hề ái ngại,
Khách Nam người biết hé răng cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Đôi chèo đè sóng lướt như bay
Xem cuộc đua chãi chiều mới về
Người lạ gặp nhau không ngại
Hé môi cười biết đồng loại Nam di

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Chèo rượt như bay nổi sóng hoa,
Thuyền rồng xem đoạn, chiều về nhà.
Gặp người lạ mặt không hề lánh,
Hé lộ răng bầu, cười chúng ta.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời