過鬼門關

陰噎騰空殺氣漫,
村翁指示鬼門關。
迷蒙嵐色千岩隱,
嗚咽泉聲一派寒。
竹架新橋通客徑,
樹含古廟鎮群山。
仗吾忠信無夷險,
兩袖清風任去還。

 

Quá Quỷ Môn quan

Âm ế đằng không sát khí man,
Thôn ông chỉ thị Quỷ Môn quan.
Mê mông lam sắc thiên nham ẩn,
Ô yết tuyền thanh nhất phái hàn.
Trúc giá tân kiều thông khách kính,
Thụ hàm cổ miếu trấn quần sơn.
Trượng ngô trung tín vô di hiểm,
Lưỡng tụ thanh phong nhậm khứ hoàn.

 

Dịch nghĩa

Âm u ngút trời sát khí mênh mang
Ông lão thôn làng chỉ đó là cửa Quỷ Môn
Mờ mịt sương lam. dấu nghìn ngọn núi
Nghẹn ngào tiếng suối, lạnh một dòng sông
Tre bắc cầu mới thông đường khách đi
Cây ôm miếu cổ trấn ngự núi non
Nhờ ta trung tín sá chi hiểm trở
Tay áo đựng gió mát mặc sứ đi về


Quỷ Môn quan ở phía nam châu Ôn, thuộc địa phận xã Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn). Nơi đây núi đá có hình đầu ma, đầu quỷ, nên có tên gọi là Quỷ Môn. Ngạn ngữ xưa có câu: “Quỷ Môn quan, Quỷ Môn quan, thập nhân khứ, nhất nhân hoàn” (Ải Quỷ Môn, ải Quỷ Môn, mười người ra đi, chỉ một người về).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

U ám bầu không, sát khí tràn
Già làng bảo đó Quỷ Môn quan
Núi muôn ngọn lẩn, nhoà sương biếc
Suối một dòng vươn, nghẹn tiếng than
Đường mới cầu treo, thông lối khách
Cây trùm miếu cổ, trấn non ngàn
Lòng ta trung tín khinh gian hiểm
Tay áo xênh xang, nhẹ khứ hoàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

U ám ngút trời sát khí mang
Già thôn chỉ đó Quỷ Môn Quan
Mịt mờ lam khói ngàn nham ẩn
Tắc nghẹn tiếng kêu suối lạnh than
Cầu mới trúc tre thông lối khách
Miếu xưa cây phủ trấn non ngàn
Ta nhờ trung tín, không gian hiểm
Mặc sức lại qua, gió mát tràn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Âm u sát khí ngút giời ha
Thôn lão chỉ rằng: Quỷ Môn nha
Mờ mịt sương buông che núi quái
Nghẹn ngào suối khóc lạnh sông ma
Cầu tre họ bắc thông đường hử
Miếu cổ cây ôm trấn núi à
Trung tín sá chi ngàn hiểm trở
Đi về tay áo gió ngân nga.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Mờ mịt ngút trời sát khí lan
Thôn ông chỉ đó Quỷ Môn quan
Mênh mông chướng khí ngàn non phủ
Nấc nghẹn dòng sâu suối dậy tràn
Tre bắc cầu ngang thông lối khách
Cây ôm miếu cổ giữ non ngàn
Nương nơi trung tín không nề hiểm
Gió mát ta về mặc sức mang.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Âm u trời đất khí mênh mang,
Ông lão làng rằng: cửa Quỷ Môn.
Muôn ngọn núi mờ sương trắng biếc,
Một dòng suối lạnh nghẹn ngào than.
Bắc cầu tre mới thông đường khách,
Cổ miếu cây trùm trấn núi ngàn.
Trung tín tấm lòng khinh hiểm trở,
Khi về đường sứ áo thung thăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mù mịt ngút trời sát khí mang,
Lão thôn chỉ đó Quỷ Môn quan.
Sương lam che phủ nghìn sườn núi,
Tiếng suối nghẹn ngào một dãi ngang.
Đường khách thông đi cầu trúc mới,
Cây ôm miếu cổ ngự non ngàn.
Sá chi hiểm trở ta trung tín,
Mặc sứ đi về gió mát tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời