Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Nam hỉ vũ

Trung Quốc » Nguyên » Trí Tử Nguyên
1 trả lời, 881 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/10/2018 00:26

An Nam quan kỳ

Trung Quốc » Nguyên » Lý Tư Diễn
1 trả lời, 794 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2018 23:04

Du Lịch giang kiều thi

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Tăng Uyên Tử
1 trả lời, 437 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2018 20:34

Đáp thái tử thế tử vận

15.00
Trung Quốc » Nguyên » Dương Đình Trấn
1 trả lời, 542 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/10/2018 23:48

Đáp thế tử vận

Trung Quốc » Nguyên » Trí Tử Nguyên
1 trả lời, 547 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/10/2018 00:23

Đề thiên sứ quán

Trung Quốc » Nguyên » Phó Nhược Kim
1 trả lời, 574 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/10/2018 08:29

Đoạt cẩm phiêu - Tống Lý Cảnh Sơn từ

Trung Quốc » Nguyên » Đằng Tân
1 trả lời, 588 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2018 18:27

Giao Châu sứ hoàn cảm sự kỳ 1

Trung Quốc » Nguyên » Trần Phu
1 trả lời, 1274 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/11/2018 10:46

Giao Châu sứ hoàn cảm sự kỳ 2

Trung Quốc » Nguyên » Trần Phu
1 trả lời, 876 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/11/2018 10:47

Giao Chỉ cảnh Khâu Ôn huyện

Trung Quốc » Nguyên » Trần Phu
1 trả lời, 881 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/01/2018 14:46

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: sứ Trung Quốc