麗江閑咏

五里懸崖十里塘,
村廬錯落隱叢篁。
暮春密樹聞啼鳥,
古渡寒磯見戲魴。
鬥掉呼團饒岸俚,
賣柴換米半儂裝。
麗川水急乘瀾快,
疑是銀槎泛斗光。

 

Lệ giang nhàn vịnh

Ngũ lý huyền nhai thập lý đường,
Thôn lư thác lạc ẩn tùng hoàng.
Mộ xuân mật thụ văn đề điểu,
Cổ độ hàn ky kiến hý phường.
Đấu trạo hô đoàn nhiêu Ngạn, Lý,
Mại sài hoán mễ bán Nùng, Trang.
Lệ xuyên thuỷ cấp thừa lan khoái,
Nghi thị Ngân tra phiếm Đẩu quang.

 

Dịch nghĩa

Năm dặm vách núi cheo leo, mười dặm đê dài
Trong xóm, mái tranh thấp thoáng náu dưới rặng tre
Cuối xuân, bụi cây rậm nghe tiếng chim hót
Ghềnh đá bên bến cũ, thấy cá nhởn nhơ bơi
Khua mái chèo gọi nhau, phần đông là người Ngạn, người Lý
Bán củi đổi gạo, một nửa là người Nùng, người Choang
Nước sông Lệ chảy xiết, thuyền cưỡi sóng băng băng
Cứ ngỡ là beg trên sông Ngân lênh đênh dưới ánh sao Đẩu


Lệ giang (sông Lệ) là một con sông chảy qua tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Năm dặm vách treo chục dặm đê
Mái tranh thấp thoáng dưới bờ tre
Cuối xuân cây rậm, nghe chim hót
Cây lạnh bến xưa, thấy cá về
Ngạn, Lý hò nhau, chèo bẻ gấp
Nùng, Choang đổi gạo, chợ nhà quê
Băng băng cưỡi sóng dòng sông Lệ
Cứ ngỡ sông Ngân một chiếc bè


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm dặm núi treo mười dặm đê,
Mái tranh thấp thoáng náu hàng tre.
Cuối xuân cây rậm nghe chim hót,
Ghềnh đá bến sông thấy cá về.
Khua mái chèo nhau người Ngạn, Lý,
Bán than đổi gạo nửa Nùng, Choang,
Băng băng cưỡi sóng thuyền sông Lệ,
Cứ ngỡ sông Ngân ánh Đẩu về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời