荊軻故里

白虹貫日天漫漫,
風蕭蕭兮易水寒。
歌聲慷慨金聲烈,
荊軻從此入秦關。
入秦關兮持匕首,
六國深仇一引手。
殿上卒然一震驚,
左右手搏王環柱。
階下舞陽如死人,
神勇毅然惟獨君。
縱然不殺秦皇帝,
也算古今無比倫。
怪底行蹤原市隱,
曾與燕丹無夙分。
殺身只為受人知,
徒得田光輕一刎。
可憐無辜樊於期,
以頭借人無還時。
一朝枉殺三烈士,
咸陽天子終巍巍。
燕郊一望皆塵土,
秋日秋風滿官路。
市上歌聲不復聞,
易水波流自今古。
故里枳棘縱復橫,
只有殘碑猶未傾。
莫道匕首更無濟,
楬竿斬木為先聲。

 

Kinh Kha cố lý

Bạch hồng quán nhật thiên man man,
Phong tiêu tiêu hề Dịch Thuỷ hàn.
Ca thanh khảng khái kim thanh liệt,
Kinh Kha tòng thử nhập Tần quan.
Nhập Tần quan hề trì chuỷ thủ,
Lục quốc thâm cừu nhất dẫn thủ.
Điện thượng thốt nhiên nhất chấn kinh,
Tả hữu thủ bác vương hoàn trụ.
Giai hạ Vũ Dương như tử nhân,
Thần dũng nghị nhiên duy độc quân.
Túng nhiên bất sát Tần hoàng đế,
Dã toán cổ kim vô bỉ luân.
Quái để hành tung nguyên thị ẩn,
Tằng dữ Yên Đan vô túc phận.
Sát thân chỉ vi thụ nhân tri,
Đồ đắc Điền Quang khinh nhất vẫn.
Khả liên vô cô Phàn Ô Kỳ,
Dĩ đầu tá nhân vô hoàn thì.
Nhất triêu uổng sát tam liệt sĩ,
Hàm Dương thiên tử chung nguy nguy.
Yến giao nhất vọng giai trần thổ,
Thu nhật thu phong mãn quan lộ.
Thị thượng ca thanh bất phục văn,
Dịch Thuỷ ba lưu tự kim cổ.
Cố lí chỉ cức tung phục hoành,
Chỉ hữu tàn bi do vị khuynh.
Mạc đạo chuỷ thủ canh vô tế,
Yết can trảm mộc vi tiên thanh.

 

Dịch nghĩa

Cầu vồng trắng vắt ngang mặt trời, bầu trời mênh mang
Gió thổi hắt hiu, chừ, sông Dịch lạnh
Tiếng ca khảng khái, tiếng thép rít
Kinh Kha vào ải Tần ở chỗ này
Vào ải Tần, chừ, cầm chuỷ thủ
Thù sâu sáu nước gửi vào một tay
Trên cung điện bỗng nhiên kinh động
Quan tả hữu tay không bắt, vua chạy vòng quanh cột
Dưới thềm, Vũ Dương như người đã chết
Thần dũng hiên ngang chỉ có mình ông
Dù chẳng giết được Tần hoàng đế
Tính xưa nay không có người sánh bằng
Lạ thay, vốn dấu kín hành tung giữa chợ
Không từng có duyên nợ gì với Yên Đan
Liều thân chỉ vì được người biết đến mình
Luống được Điền Quang nhẹ đâm cổ chết
Khá thương Phàn Ô Kỳ chẳng tội tình gì
Cho mượn đầu không hẹn kỳ trả lại
Một sớm ba liệt sĩ chết oan
Mà ngôi thiên tử ở Hàm Dương cuối cùng vẫn cao ngất ngưởng
Đất Yên nhìn toàn đất bụi
Nắng thu gió thu đầy quan lộ
Trong chợ không còn nghe tiếng ca nữa
Sông Dịch chảy mãi xưa nay
Làng cũ cây chỉ, cây gai mọc ngang dọc
Chỉ có cái bia tàn chưa đổ
Chớ nói rằng cây chuỷ thủ chẳng ích gì
Nó dẫn đầu cho việc trương sào, chặt cây (làm cờ, làm giáo khởi nghĩa)


Kinh Kha người nước Vệ, được Thái tử Đan nước Yên tin dùng, sang Tần uy hiếp Tần vương Chính 秦王政 (tức Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Trời rộng mênh mông, mống trắng ngang
Hắt hiu gió, chừ, sông Dịch lạnh căm
Tiếng ca khảng khái, tiếng kim rít
Tự đó Kinh Kha vượt ải Tần
Vượt ải Tần, chừ, cầm chủy thủ
Thù sâu sáu nước tay này giữ
Điện vua bỗng chốc cuống cuồng lên
Vua chạy vòng quanh, quan hoảng sợ
Thềm dưới, cứng đờ gã Vũ Dương
Hiên ngang hùng dũng chỉ mình ông
Dẫu không giết được Tần hoàng đế
Kim cổ nào ai dám sánh cùng
Lạ nhỉ, hành tung dấu phố chợ
Yên Đan nào có đâu duyên nợ
Liều thân giúp kẻ nhận ra mình
Chịu chết Điền Quang đâm lủng cổ
Phàn Ô Kỳ hỡi, tội tình chi
Cho mượn đầu không biết hạn kỳ
Một sớm chết oan ba liệt sĩ
Hàm Dương thiên tử vẫn uy nghi
Nhìn xem cát bụi thành Yên đó
Nắng gió thu tràn trên khắp lộ
Phố chợ không còn nghe tiếng ca
Chảy hoài sông Dịch từ muôn thuở
Làng cũ góc gai mọc dọc ngang
Vẫn chưa nghiêng đổ tấm bia tàn
Chớ cho chủy thủ là vô ích
Vót giáo, trương cờ tự đó vang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cầu vồng trắng xuyên vầng dương đỏ
Bầu trời cao làn gió hắt hiu
Lạnh lùng sông Dịch nước xuôi
Tiếng ca vàng sắt chen nhau bừng bừng.
Chàng Kinh Kha, ải Tần vào cửa
Cắp dao găm lần lựa ra mưu
Tuốt gươm vung mạnh chém đầu
Thay cho sáu nước nợ sâu trả thù.
Trên điện vẫn ào ào chấn động
Vua chạy quanh, tôi cũng ra tay
Vũ Dương đờ đẫn chết ngây
Kinh Kha khí dũng đáng thay anh hùng.
Dẫu Tần đế tuy không giết được
Nhưng nào ai sánh kịp bằng người
Vốn trang ẩn sĩ giữa đời
Cùng Yên Đan chẳng nghĩa sâu tình nồng.
Ơn tri ngộ liều mình sá quản
Khiến Điền Quang tự vẫn thương sao
Ô Kỳ nào tội chi đâu
Cho người mượn tạm cái đầu uổng thay.
Chết một sớm ba tay liệt sĩ
Điện Hàm Dương ngôi vị chẳng nghiêng
Mịt mù bờ cõi nước Yên
Gió thu hiu hắt nắng xiên đầy đường.
Tiếng hát chẳng còn vang giữa chợ
Dòng sông xưa vạn cổ chảy hoài
Mịt mù làng cũ giông gai
Bia tàn sót lại đến nay vẫn còn.
Đừng khinh chỉ chiếc dao con
Trống dong cờ phất bừng bừng liền theo

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngang trời mống vắt mênh mang
Hắt hiu sông Dịch gió hàn lạnh căm
Tiếng ca khảng khái thép rầm,
Chỗ này quan ải vào Tần Kinh Kha
Ải Tần chuỷ thủ đi qua
Thù sâu sáu nước gửi ngài vào kinh
Bỗng nhiên trên điện động kinh
Tay không tả hữu, vua quanh cột nhà
Vũ Dương dưới điện ngẩn ra
Hiên ngang thần dũng chỉ là mình ông
Vua Tần vong mạng dù không
Xưa nay không có thần lòng sánh ngang
Giữa đời dấu kín hành tung
Không từng duyên nợ với vùng Yên Đan
Liều mình người biết đến thân
Điền Quang luống được liều đâm cổ mình
Phàn Ô Kỳ chẳng tội tình
Cho đầu không hẹn kỳ mình được ban
Sớm ba liệt sĩ chết oan
Mà ngôi thiên tử cao sang ngất trời
Đất Yên toàn đất bụi mờ
Nắng thu quan lộ tràn bờ gió thu
Tiếng ca trong chợ êm ru
Dòng sông Dịch mãi chảy như bao ngày
Làng xưa ngang dọc cây gai
Bia tàn chưa đổ nơi đài mà chi
Nói rằng chuỷ thủ ích gì
Dẫn đầu cho việc diệt đi bạo Tần.

24.50
Trả lời