岳陽樓其二

危樓高枕岳陽城,
城下扁舟泛洞庭。
湖水展開圓鏡白,
君山點出一螺青。
伯圖空闊分吳楚,
元氣淋漓浸日星。
安得南枝今有便,
鵬風萬里過南溟。

 

Nhạc Dương lâu kỳ 2

Nguy lâu cao chẩm Nhạc Dương thành,
Thành hạ biển châu phiếm Động Đình.
Hồ thuỷ triển khai viên kính bạch,
Quân sơn điểm xuất nhất loa thanh.
Bá đồ không khoát phân Ngô Sở,
Nguyên khí lâm ly tẩm nhật tinh.
An dắc nam chi kim hữu tiện,
Bằng phong vạn lý quá Nam minh.

 

Dịch nghĩa

Lầu cao ngất gối vào thành Nhạc Dương,
Dưới thành thả chiếc thuyền con chơi Động Đình.
Nước Hồ trải rộng sáng trắng như gương tròn,
Núi Quân nhô vượt lên mầu xanh tựa con ốc.
Việc tranh bá đồ vương rộng lớn, phân chia Ngô Sở,
Nguyên khí đầm đìa thắm cả mặt trời, sao.
Giá có một cành nam, nay thật tiện,
The gió bằng muôn dặm đến biển Nam.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Lầu cao vòi vọi gối lên thành,
Thuyền dưới thành buông lướt Động Đình.
Hồ nước vành gương loà ánh bạc,
Non Quân chiếc ốc nhuộm mầu xanh.
Bá đồ rộng lớn chia Ngô Sở,
Nguyên khí đầm đìa thắm nhật tinh.
Sao được cành nam giành thuận lợi,
Cánh bằng muôn dặm vượt Nam minh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạc Dương cao ngất lầu trên thành,
Thuyền thả dưới thành chơi Động Đình.
Trải sáng nước Hồ gương trắng xoá,
Non Quân tựa ốc nhô xanh hình.
Đồ vương tranh bá chia Ngô Sở,
Nguyên khí đầm đìa thắm đến sao.
Giá có cành nam nay thật tiện,
Cánh bằng muôn dặm đến Nam minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu cao tựa gối Nhạc Dương thành
Một chiếc thuyền con lướt Động Đình
Ánh bạc vành gương hồ nước rạng
Sáng trưng chiếc ốc núi non xanh
Sở Ngô rộng lớn mưu đồ bá
Nguyên khí bừng bừng át nhật tinh
Ước được cành nam hay mấy nhỉ
Cõi Nam muôn dặm cánh bằng sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời