22/09/2021 17:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệ giang nhàn vịnh
麗江閑咏

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2015 15:01

 

Nguyên tác

五里懸崖十里塘,
村廬錯落隱叢篁。
暮春密樹聞啼鳥,
古渡寒磯見戲魴。
鬥掉呼團饒岸俚,
賣柴換米半儂裝。
麗川水急乘瀾快,
疑是銀槎泛斗光。

Phiên âm

Ngũ lý huyền nhai thập lý đường,
Thôn lư thác lạc ẩn tùng hoàng.
Mộ xuân mật thụ văn đề điểu,
Cổ độ hàn ky kiến hý phường.
Đấu trạo hô đoàn nhiêu Ngạn, Lý,
Mại sài hoán mễ bán Nùng, Trang.
Lệ xuyên thuỷ cấp thừa lan khoái,
Nghi thị Ngân tra[1] phiếm Đẩu quang.

Dịch nghĩa

Năm dặm vách núi cheo leo, mười dặm đê dài
Trong xóm, mái tranh thấp thoáng náu dưới rặng tre
Cuối xuân, bụi cây rậm nghe tiếng chim hót
Ghềnh đá bên bến cũ, thấy cá nhởn nhơ bơi
Khua mái chèo gọi nhau, phần đông là người Ngạn, người Lý
Bán củi đổi gạo, một nửa là người Nùng, người Choang
Nước sông Lệ chảy xiết, thuyền cưỡi sóng băng băng
Cứ ngỡ là beg trên sông Ngân lênh đênh dưới ánh sao Đẩu

Bản dịch của Lâm Giang

Năm dặm vách treo chục dặm đê
Mái tranh thấp thoáng dưới bờ tre
Cuối xuân cây rậm, nghe chim hót
Cây lạnh bến xưa, thấy cá về
Ngạn, Lý hò nhau, chèo bẻ gấp
Nùng, Choang đổi gạo, chợ nhà quê
Băng băng cưỡi sóng dòng sông Lệ
Cứ ngỡ sông Ngân một chiếc bè
Lệ giang (sông Lệ) là một con sông chảy qua tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập 3), Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Bè trên sông Ngân. Trương Kiến, sứ giả nhà Hán cưỡi bè đi tìm nguồn sông Hoàng Hà, bị lạc lên sông Ngân gặp Khiên Ngưu và Chức Nữ. Sau “Bè sông Ngân” được dùng để chỉ việc đi sứ. Ở đây chỉ thuyền sứ giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Lệ giang nhàn vịnh