Phỏng thi hoạ Thanh khách Đào Văn Độ

Tri âm sổ thứ phỏng tri âm
Ký thị tri âm thảo thử tâm
Hán hải thừa sà nhân vạn lý
Diệm Khê phiếm bích nghị thiên kim
Hạc tường Xích Bích nùng quân hứng
Nguyệt đạm Lâm cao trệ ngã ngâm
Thập cửu niên tiền thi thoại tại
Cựu tình luyến luyến cảm nhân thâm

 

Dịch nghĩa

Khách tri âm mấy bận tìm thăm bạn tri âm
Đã là bạn tri âm thì phải đối xử với nhau bằng tấm lòng như vậy
Cưỡi bè vượt biển Hán người đi xa muôn dặm
Giữa non xanh Diệm Khê lời bàn luận quý ngàn vàng
Hạc lượn trên bầu trời Xích Bích thêm đậm hứng thơ của cụ
Trăng mờ trên đầm Lâm Cao làm trúc trắc giọng ngâm của ta
Giai thoại thơ mười chín năm trước vẫn còn đó
Tình bạn cũ lưu luyến khiến người rất cảm động


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Tri âm gặp lại khách tri âm
Đối xử vơi đầy một chữ tâm
Hán Hải bè rong xa vạn dặm
Diệm Khê lời dặn quý ngàn vàng
Hạc bay Xích Bích vang thơ phú
Trăng chiếu Lâm Cao lạc giọng ngâm
Mười chín năm qua thơ vẫn đó
Bâng khuâng lưu luyến mãi tình thâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tri âm thăm lại khách tri âm,
Đối xử bạn thân thật ở tâm,
Hán Hải cưỡi bè người vạn dặm
Diệm Khê núi biếc luận ngàn vàng.
Hạc trời Xích Bích vang thơ cụ,
Trăng tối Lâm Cao lạc giọng ngâm.
Mười chín năm thơ còn nhiều chuyện,
Cố tri lưu luyến mãi tình thâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tri âm mấy bận kiếm tri âm,
Tri kỷ tri âm thật thật tâm.
Biển Hán cưỡi bè xa vạn dặm,
Non Khê lời luận quý muôn sâm.
Hạc về cụ hứng say thơ hứng,
Trăng náu ta ngâm lạc giọng ngâm.
Mười chín năm rồi thơ vẫn đó,
Tri âm bạn hữu hữu duyên tầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời