20/08/2022 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung nguyên đán - Tân Tỵ minh niên

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2012 21:38

 

Phiên âm

Bộc trúc tân thanh tống cựu đông
Ky sầu tích tuyết lưỡng câu dung
Bàn dư xương xúc[1] hương kham ái
Tửu khiếm đồ tô[2] sắc cánh hồng
Nhị thuỷ oanh hoa ngưng phán ngoại
Yên sơn[3] vãn thụ lãng ngâm trung
Hội đồng thoan sự tinh sà[4] phản
Kim điện[5] niên niên phụng cảnh phong

Dịch nghĩa

Tiếng pháo năm mới tiễn đưa mùa đông cũ
Sầu lữ thứ và tuyết đọng cả hai đều tiêu tan
Mâm đầy dưa xương bồ, mùi thơm đáng ưa
Rượu thiếu vị đồ tô, màu sắc càng đỏ
Chim oanh và hoa vùng sông Nhị ở ngoài con mắt đăm đăm
Cây cối cùng mây ở trên núi Yên ở trong giọng ngâm sang sảng
Xong công việc hội đồng, chiếc “bè sao” sẽ quay trở về
Nơi điện vàng, hằng năm đón lấy cảnh gió hoà

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nổ ran tiếng pháo tiễn tàn đông
Lữ thứ sầu theo tuyết sạch bong
Xương xúc dưa nhiều, hương vẫn đậm
Đồ tô rượu thiếu, sắc luôn hồng
Oanh hoa sông Nhị tầm trông rộng
Cây cỏ non Yên giọng hát trong
Xong việc bang giao thuyền trở lại
Gió hoà điện ngọc chắc ung dung
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976
[1] Tức xương bồ, tên một loại cỏ thơm dùng làm thuốc. Theo sách Tả truyện thì cỏ xương bồ dùng vào việc muối dưa ăn rất có hương vị.
[2] Tên một loại cỏ thơm. Tôn Tư Mịch người đời Đường bảo dân lấy cỏ đồ tô ngâm rượu để uống sáng Tết Nguyên Đán. Theo Tôn, uống rượu đồ tô có tác dụng trừ tà khí.
[3] Một quả núi ở vùng Yên Kinh (Bắc Kinh ngày nay).
[4] Bè sao. Theo truyện thần thoại ở Trung Quốc, Trương Khiên nhà Hán đi bè ngược lên sông Ngân Hà gặp sao Khiên Ngưu, Chức Nữ. Vì thế, trong thi liệu xuất hiện hai chữ “tinh sà” (bè sao) để chỉ việc đi sứ.
[5] Điện vàng. Nơi làm việc của nhà vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Khách trung nguyên đán - Tân Tỵ minh niên