安徽道中

啼鴉啞啞亂凌晨,
徐北徐南曉色分。
一帶雪田青者麥,
四山松樹白為雲。
悠悠鄉國八千里,
碌碌功名一片塵。
共指梅花報消息,
春何曾到異鄉人。

 

An Huy đạo trung

Đề nha á á loạn lăng thần,
Từ bắc Từ nam hiểu sắc phân.
Nhất đới tuyết điền thanh giả mạch,
Tứ sơn tùng thụ bạch vi vân.
Du du hương quốc bát thiên lý,
Lục lục công danh nhất phiến trần.
Cộng chỉ mai hoa báo tiêu tức,
Xuân hà tằng đáo dị hương nhân.

 

Dịch nghĩa

Tiếng quạ kêu quác quác làm xáo trộn buổi hừng đông,
Ánh sáng ban mai phân biệt hai vùng nam bắc Từ Châu,
Một dải ruộng tuyết phủ, xanh là lúa mạch,
Bốn phía núi tùng đầy, trắng là mây,
Quê hương mờ mịt, cách xa tám nghìn dặm
Lặn lội theo đuổi công danh, thân một áng bụi đời,
Cùng trỏ hoa mai báo tin tức,
Nhưng xuân có đến bao giờ với kẻ tha hương.


Trên đường về nước, Nguyễn Du đi qua tỉnh An Huy vào đầu tháng 11 năm Quý Dậu (1813).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Quạ kêu quác quác rộn sương mai,
Nam bắc Từ Châu rõ mặt ngày.
Ruộng tuyết một hàng xanh sắc lúa,
Núi tùng bốn phía trắng màu mây.
Mịt mù xứ sở muôn xa biệt,
Lấm láp công danh áng bụi bay.
Cùng trỏ hoa mai tin báo hiệu,
Xuân đâu đến với khách quê người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Quạ kêu xao xác sương mai,
Từ Châu nam bắc sáng ngày rõ phân.
Lúa xanh ruộng tuyết xa gần,
Núi non bốn mặt mây giăng trắng tùng.
Dặm nghìn cố quốc mịt mùng,
Công danh lăn lóc bụi hồng một phen.
Hoa mai chỉ trỏ báo tin,
Xuân đâu với kẻ linh đinh quê người!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Quạ kêu quàng quạc rạng canh chầy
Nam bắc Từ châu sáng rõ bầy
Tuyết phủ trên đồng xanh sắc lúa
Tùng bao quanh núi trắng màu mây
Mịt mù làng nước ngàn trùng tận
Lận đận công danh cõi bụi đầy
Năm mới báo tin mai hé nở
Tha hương xuân chẳng đến xum vầy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rạng đông tiếng quạ vang trời
Từ nam, Từ bắc chia đôi hai vùng
Cánh đồng tuyết phủ, lúa xanh
Mây giăng bốn phía bao quanh rừng tùng
Quê nhà muôn dặm mông lung
Công danh lận đận giữa vòng trần ai
Xuân về đơm nụ hoa mai
Phải đâu xuân đến với người tha hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quạ kêu xáo động buổi hừng đông,
Nam bắc Từ Châu chia rõ vùng,
Tuyết phủ ruộng dài xanh lúa mạch,
Bốn bên mây trắng núi đầy tùng
Quê hương mờ mịt, tám nghìn dặm
Theo đuổi công danh, áng bụi mờ,
Cùng trỏ hoa mai tin nhạn báo,
Tha hương xuân có đến bao giờ.

13.00
Trả lời