Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 18:31

Thị Xuân Lai đê hựu túc Phổ Lộng

Nguyên điền hoạch tận hiện bình cao
Phong quyển chinh vân tịnh thuý bào
Nộn diệp thanh liên cam giá trưởng
Lão chi lục tủng cự dung cao
Đàm quang liễm diễm phân hoa kính
Giang lộ vu tà thúc cẩm thao
Phì trọc tự lai đa xuất phú
Trác, Nhâm diệc thị nhất thì hào

 

Dịch nghĩa

Ruộng đồng gặt hái xong, hiện con đê phẳng
Gió cuốn mây đi làm sạch áo bào xanh
Cây mía lớn lên, lá xanh non mơn mởn
Cây đa to cao vút, cành già màu biếc xum xuê
Ánh đầm bát ngát, lộ rõ tấm gương hoa
Đường sông vòng vèo như sợi dây gấm thắt lại
Kiểu đất phì nộn phần nhiều xuất hiện những kẻ giàu có
Họ Trác, họ Nhâm cũng là hào kiệt một thời[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đồng điền gặt hết, trơ đê phẳng
Gió cuốn mây đi, áo cũng thanh
Mía trải màu xanh, tươi mởn lá
Đa đua sắc biếc, vút cao cành
Ánh đầm bát ngát, gương hoa hiện
Đường thuỷ quanh co, dải gấm hình
Màu mỡ đất này nhiều phú hộ
Trác, Nhâm kia cũng bậc đàn anh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ruồng đồng gặt hết đê dài hiện
Gió cuốn mây tan thắm áo xanh
Mía lớn vừa lên tươi nỏn lá
Đa già đua sức vút cao cành
Đầm trong bát ngát gương hoa lộ
Sông biếc quanh co dãi gấm in
Màu mỡ chốn đây nhiều kẻ khá
Trác, Nhâm hào kiệt một vùng chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ruộng đồng gặt hết trơ đê bằng,
Gió cuốn mây đi sạch áo xanh.
Mía mới lớn lên mơn mởn lá,
Đa to cao vút xum xuê cành.
Ánh đầm bát ngát gương hoa lộ,
Sông lối vòng vèo dâi gấm thanh.
Kiểu đất phì nhiêu nhiều phú hộ,
Trác, Nhâm hào kiệt đó hay chăng.

11.00
Trả lời