題隻箸山

紫府應移在此閒,
屹然一柱嶂宭灘。
遠覘正似蓮花座,
何事呼為隻筯山?

 

Đề Chích Trợ sơn

Tử phủ ưng di tại thử gian,
Ngật nhiên nhất trụ chướng quần than.
Viễn chiêm chính tự liên hoa toạ,
Hà sự hô vi Chích Trợ san?


Chích Trợ sơn (núi Chiếc Đũa) ở ngoài đảo Song Ngưu trấn Thanh Hoá, đứng sững chon von, hình dáng như chiếc đũa. Ngày nay do biển bị bồi lấp, nên núi đứng trơ vơ giữa đồng ruộng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Phủ tía nên đưa đến chốn này,
Sững cao một cột chắn ròng xoay.
Xa trông đúng hệt toà sen đó,
Sao gọi tên là Chiếc Đũa đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nơi này phủ tía hãy đến xây
Chót vót trụ cao, thác ghềnh đầy
Nhìn xa thật giống toà sen dựng
Cớ gì lại gọi núi Đũa đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nơi nầy vốn phải chốn thần tiên
Sừng sững trụ cao chắn thác ghềnh
Sen đỏ một toà xa tựa hệt
Mà sao núi Đũa lại thành tên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Tử Phủ nên dời tới chốn này
Ngất cao một trụ thác ghềnh xây
Xa trông đúng tựa đài sen toả
Sao núi kêu tên Chiếc Đũa đây?

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tử phủ nên đưa đến chốn này,
Chót cao một cột chắn dòng ngay.
Nhìn xa như đoá sen bên đó,
Sao gọi bằng tên Đũa lạ thay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời