Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2012 21:04

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 2

Điệp chướng trùng man tứ diện khai
Sổ cung bình khoáng túc đình đài
Thôn dân trùng cấu lai niên quán
Cộng đạo hành nhân phủng bích hồi

 

Dịch nghĩa

núi non điêp trùng mở ra bốn mặt
Có vài mảnh đất phẳng đủ cho đình đài mọc lên
Dân trong xóm lại xây dựng cái quán dành cho sang năm
Họ bảo nhau rằng sứ bộ sẽ bưng ngọc bích qua đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trùng điệp non xanh dàn bốn mặt
Lọt khu đất phẳng mọc đình đài
Quán sang năm đón, dân làm sẵn
Ngọc bích bưng về, sứ tới đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trùng điệp non xanh bốn mặt nhìn
Một vuông đất sẵn đủ xây đình
Dân thôn dựng quán dành năm tới
Ngọc bích mang về, sứ ghé chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trùng điệp bốn mặt núi non bày,
Một vuông đất phẳng dựng đình đài.
Dành quán sang năm dân làm sẵn,
Sứ bộ sẽ đem ngọc qua đây,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời