Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 21:24

Liên nhật âm vũ ngẫu thư

Dương xuân tam nguyệt vũ thốc thốc
Nông phu đắc vũ như đắc ngọc
Thánh từ tiêu hãn niệm dân y
Cung lịch giao nguyên tuân cửu cốc
Xích Đằng giang thượng trú lâu thuyền
Phương hỷ tứ dã ký chiêm túc
Hoà thử đạo lương tề phát sinh
Kim niên hành xướng phong niên khúc

 

Dịch nghĩa

Tháng ba trời xuân ấm áp, mưa mau chi chít
Nông dân được mưa như được ngọc
Lòng nhân từ của thánh hoàng sớm khuya nghĩ đến chỗ dựa của dân
Thân hành đi ra đồng ruộng thăm hỏi đến tình hình lúa má
Nhà vua đậu thuyền lầu trên sông Xích Đằng
Đang vui mừng bốn phía đồng ruộng đã đủ nước
Lúa má hoa màu đều nảy sinh
Năm nay rồi sẽ hát khúc hát năm được mùa


Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tháng ba ấm áp mưa dóc dóc
Nông dân được mưa như được ngọc
Thánh hoàng nghĩ đến dân tựa nương
Nhân ra ruộng đồng thăm ngũ cốc
Thuyền lầu đến đậu sông Xích Đằng
Đang mừng đồng nội mưa sung túc
Hoa màu lúa má đều nảy sinh
Năm nay được mùa vang ca khúc

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng ba ấm áp mưa xuân
Nông dân như được ngọc lành trời ban
Vua hiền, chỗ dựa của dân
Thân hành ra ruộng hỏi thăm nông tình
Thuyền lầu đậu bến Xích Đằng
Vui mừng bốn phía ruộng đồng nước sung
Hoa màu lúa má nảy sinh
Năm nay mùa trúng hát lừng khúc ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng ba ấm áp được mưa xuân,
Như được ngọc lành trời thưởng dân.
Thánh đế nghĩ về dân chỗ dựa,
Thân hành ra ruộng thăm bao lần.
Xích Đằng thuyền thánh thường qua đậu,
Bốn phía vui mừng đồng nước dâng.
Lúa má hoa màu đều nảy nở.
Năm nay mùa được hát vang lừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời