Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 17:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/04/2016 09:33

抵揚州登舟

春日維船旁竹門,
人家三五水雲村。
風微芳徑嬌鶯囀,
雲靜寒塘瘦柳存。
玉節後前來翼軫,
浮槎晨夕望離坤。
團圓勝會知何自,
桂院蘭庭有善宗。

 

Để Dương Châu đăng chu

Xuân nhật duy thuyền bạng trúc môn,
Nhân gia tam ngũ thuỷ vân thôn.
Phong vi phương kính kiều oanh chuyển,
Vân tĩnh hàn đường sấu liễu tồn.
Ngọc tiết hậu tiền lai Dực Chẩn,
Phù sà thần tịch vọng ly khôn.
Đoàn viên thắng hội tri hà tự,
Quế viện lan đình hữu thiện tông.

 

Dịch nghĩa

Ngày xuân buộc thuyền kề bên cửa trúc
Dăm ba nhà người ta trong xóm nước mây
Gió nhẹ trên luống thơm, tiếng oanh líu lo
Mây sạch trên đê lạnh, liễu gầy đứng trơ
Phù tiết ngọc trước sau đến miền sao Dực sao Chẩn
Cái bè nổi sớm tối trông về phương ly phương khôn
Cuộc đoàn viên biết rằng bắt nguồn từ đâu
Viện quế sân lan có gốc rễ thiện


Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Thuyền xuân kề trúc buộc nơi đây
Dăm bảy nhà dân xóm nước mây
Gió nhẹ luống thơm oanh ngọt giọng
Mây quang đê lạnh, liễu khoe gầy
Trời chia Dực Chẩn, cờ luôn trỏ
Đất hướng khôn ly, thuyền muốn quay
Kìa hội đoàn viên từ đâu đến
Sân lan viện quế phúc duyên đầy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa trúc ngày xuân buộc mái thuyền
Nước mây đâu đó mấy nhà thôn
Gió đưa hương thoảng oanh cười cợt
Mây tạnh đê xanh liễu yếu vờn
Dực Chẩn trời chia, cờ tiết trỏ
Khôn Ly đất chuyển cánh buồm giương
Đoàn viên hội ấy từ đâu nhỉ
Viện quế sân lan gốc phúc duyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buộc thuyền bên cửa trúc ngày xuân,
Dăm bảy nhà trong xóm nước mây.
Gió nhẹ luống thơm oanh ríu rít,
Trên đê mây lạnh liễu trơ gầy.
Trước sau Dực Chẩn miền cờ sứ,
Bè nổi khôn ly sớm hướng đây.
Đoàn tụ bắt nguồn đâu chốn đó?
Sân lan viện quế gốc lành đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời