15.00
1 bài thơ
Tạo ngày 21/06/2017 16:20 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Thơ tình Trương Nam Hương (NXB Đồng Nai, 1995).