Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2006 14:46

(Tặng Huế của Hoài)

Chụm năm ngón hoá Kinh thành
Thẳng lên hoá núi Ngự Bình thông reo
Chỉ tay mấy nhánh ngoằn ngoèo
Hoá sông Hương nước trong veo bốn mùa
Khum vào hoá nón Bài thơ
Mở ra buồm hứng gió lùa Thuận An
Uốn mềm tay hoá đò ngang
Chìa riêng ngón cái đa mang - hoá dầm
Giọt chuông Thiên Mụ rơi thầm
Đưa đây nỗi nhớ anh cầm, Huế ơi!