16/07/2024 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ví von về bàn tay

Tác giả: Trương Nam Hương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2006 14:46

 

(Tặng Huế của Hoài)

Chụm năm ngón hoá Kinh thành
Thẳng lên hoá núi Ngự Bình thông reo
Chỉ tay mấy nhánh ngoằn ngoèo
Hoá sông Hương nước trong veo bốn mùa
Khum vào hoá nón Bài thơ
Mở ra buồm hứng gió lùa Thuận An
Uốn mềm tay hoá đò ngang
Chìa riêng ngón cái đa mang - hoá dầm
Giọt chuông Thiên Mụ rơi thầm
Đưa đây nỗi nhớ anh cầm, Huế ơi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nam Hương » Ví von về bàn tay