Riêng Nam hương nữa kia của Huế
Chao ơi trời lẻ mảnh hồn
Bên tê còn lại chập chờn cơn mê
Vân vê ngày tháng cơ cầu
Này em xin hứng nhiệm mầu câu kinh
Tình sương vương gốc cỏ dại
Sát na buốt cả thực tại chân không...