(Cho con Thiên Thanh)

Tối om, xộc xệch bố về
Ngỡ ông say rượu giữa khuya lạc nhà
Hét hò cơm nước bưng ra
Bố như vua ấy, mẹ là... thần dân!