Một thời Hà Nội lung liêng
Sương cong mái phố, khói nghiêng mặt hồ

Một thời Hà Nội mộng mơ
Đắm mê hương sữa đến giờ chưa tan

Một thời Hà Nội hiên ngang
Giữa bom rơi. Hứng quả bàng chín rơi

Một thời Hà Nội cùng tôi
Mũ rơm, lọ mực, nếp xôi đến trường

Một thời Hà Nội thảo thương
Sẻ chia phiếu đậu, tem đường, mớ rau

Một thời Hà Nội buốt đau
Khâm Thiên trắng toát mái đầu khăn tang

Một thời Hà Nội lo toan
Gạo ngô thì thiếu, hoa xoan lại thừa

Một thời. Ôi, một - thời - xưa
Áo phong phanh gió bốn mùa buồn vui

Tạ ơn Hà Nội ngọt bùi
Nuôi tôi kham khó. Tôi thời trong veo...


Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng Online, ngày 12/09/2009