Củ khoai gầy trơ ngón mút
Tuổi thơ mót gió trên đồng
Giấc mơ vun vùi trấu bếp
Tha hồ hoa gạo mà đong.


Nguồn:
1. Báo Nhân dân cuối tuần số 48 (1139), ngày 28-11-2010
2. Minithơ, NXB Thanh niên, 2008