Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 02/11/2011 00:38

Hà Nội chậm về
Heo may thầm nhắc
Hà Nội chậm về
Mùa rét trên tay

Nắng phố chờ em
Xanh cuối con đường
Mắt phố nhòa mưa
Mái rêu nghiêng buồn

Chưa ngỏ lời yêu
Nghe nhành đã biếc
Em nồng nắng Hạ
Lại đằm mưa Thu

Thương năm mặt hồ
Sen đâu vắng cả
Anh hỏi phố xưa
Vừa quen vừa lạ

Anh vịn gốc si
Hỏi trăng mười bảy
Sương khói Tây Hồ
Che em chẳng thấy

Hỏi vàng hoa sấu
Hỏi thầm ngói nâu
Hỏi xanh ngày cũ
Về nơi bắt đầu

Hỏi nghiêng phố nhớ
Bây giờ em đâu?


Nguồn: http://www.sggp.org.vn/tho/2011/10/270144/