Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 22/06/2017 16:18 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Cỏ, tuổi hai mươi (NXB Văn nghệ, 1992).