Ngát hương trời, lời con hát
biến thành mây, cúng chư Phật
Bước trong đời, con xin nguyện
giữ tình thương trong từng niệm

Con quan sát hơi thở ngắn, hơi thở dài
Con quan sát từng cử động, từng niệm khởi

Con quan sát từng cảm giác, trong tâm mình
Tất cả pháp, thịnh rồi suy, hiện rồi biến, tới rồi đi
Con đã thấy không có tôi, không có ta,
không của tôi, không của ta.

Con đã thấy tâm lặng lẽ, tâm rõ biết
Con đã thấy tâm gương sáng, tâm bất động
Đã nở hoa, ngát Tâm Phật
Ướp trong lời, con xin hát dâng Ngài.


Nguồn: Tuyển tập Thiền ca Hoa bay khắp trời, thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, California, 2015