này cô, cô em nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
từng bước cô đi
thật dịu dàng
hãy lắng nghe từng góc chuà
tiếng gió xao xác của rừng thiền năm xưa
kể lại một thời Đức Phật đã ngồi vắng lặng

này cô, cô em nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
khi đọc những trang kinh
hãy thấy chữ tôi đã vàng trên giấy
hãy nghe làn gió còn hát trong các dòng mực
một thời tôi ngồi chép
lời của Đức Thế Tôn
từ những ngàn năm trước

này cô, cô em nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
thật vắng lặng

xin đừng cười
nào ai còn nhớ
tiếng cười em đã làm hồn tôi vỡ
và lem mực những dòng thơ tôi.