Thơ  Xuân Miền – Năm 2015 – Tập 9              113

DỐT THAM CŨNG TRỪ

Lại chuyện đào bới vỉa hè.

Đất nước này sẽ nghèo đi
Bởi do một lũ ngu si, độn đần.
Đào lên, lấp xuống mấy lần
Lãng phí tiền bạc, khiến dân bất bình.
Thời buổi khoa học, văn minh
Cung cách làm việc lình xình, quan liêu.
Kế hoạch - nắng sớm, mưa chiều
Chẳng thương kẻ khó, chẳng yêu người nghèo.
Bao nhiêu dự án còn “treo”
Xây dựng, thiết kế chẳng theo luật nào.
Vỉa hè nay bới, mai đào
Viễn thông, Điện, Nước - thằng nào cũng to.
Xác to mà dốt như bò
Tự tiện đào bới chẳng dò ý Dân.
Đầu to nhưng trí lại bần
Hao tổn tiền bạc của Dân - Nước nghèo.
Đã nghèo lại lắm cái “eo”
Hãy mau xử đám bọt bèo, dốt tham.
Muốn cho Tổ quốc Việt nam
Giàu mạnh, phát triển - dốt, tham phải trừ.

VT.TPT.09h30.T3.10.06.2015