15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Phật giáo (45) tình bạn (34)

Đăng bởi Phan Tan Hai vào 23/06/2022 09:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Tan Hai vào 23/06/2022 09:31

Thầy dạy nhìn tâm không thấy chữ
trong lời vô tự nắng ban mai
người xưa, người sau cười như mộng
gõ chuông ai trộm chữ hôm nay

Thầy dạy ngó vòng, nhẫn, thoa, xuyến
một trời bất nhị, thuần tánh vàng
khởi tâm phân biệt là trôi lạc
ba cõi sáu đường sóng mênh mang.

Thầy dạy cõi này trăm ngàn bánh
cũng là một chất bột vô hình
ưa ghét là tâm vô lượng cõi
thấy tâm bất sinh là vô sinh

Thầy dạy thế gian như tuồng kịch
hôm nay vai này, mai vai kia
khổ như biển lớn muôn trùng sóng
vẫn là một tánh nước chưa lìa

Thầy dạy vô thường muôn cõi nước
khởi tâm thấy thật là mê tâm
cũng chớ nói rằng không hay có
vô ngôn bất động mới không lầm

Thầy dạy rằng không chính là sắc
như bàn tay úp ngửa bàn tay
thấy tánh cũng là vô tự tánh
nghe chuông thấy pháp mới là hay.

- Thầy Nguyễn Thế Đăng
Sư ngó gi mà Minh Diệu
Thế Đăng hay là Pháp Đăng
Hỏi mây nào bay giữa chợ
có vương nét bút vầng trăng

- Thầy Thiện Minh
Tượng đắp mưa bụi
giấy mực buông tay
Thiện Minh lặng lẽ
nghe đàn không dây

- Nguyên Hảo Thị Giới
Pháp pháp bổn vô pháp
Lời lời bổn vô ngôn
pháp pháp như thị giới
niệm niệm như thị chơn.

- Pháp Hiền
Thế gian hy hữu
Pháp Hiền dịch kinh
đọc trang cổ ngữ
thức gọi bình minh

- Thanh Liên
Bạn ngồi nhìn trăng sáng
mắt lạnh cả bầu trời
nửa đêm nghe trâu khóc
Thanh Liên mọc giữa đời.

- Phan Nhật Tân
Còn mấy câu chữ Hán
tóc trắng dịch người xưa
ngồi nhìn nơi phương ngoại
muôn cõi mờ trong mưa.