Em mang cả hương trời
của một thời tóc ngắn
về gửi lại bờ môi
vết son in lên giấy
một đời thương nhớ ơi

Ngồi bên em một ngày
rồi một đời tiễn biệt
cuối trời xa chim bay
tiếng kêu rơi vọng lại
nỗi sầu vương đầy tay

Nhớ ơi tóc xanh một thuở
thương ơi ga nhỏ bên trường
chờ em dáng gầy như khói
nhớ mãi chữ tờ là thương
thương ơi chữ ơ là nhớ

Một đời anh đi tìm
mắt nhìn xa mấy cõi
em có lạc đường chim
dòng thơ loang mực tím
nhói buốt hằn trong tim

Phải chi ta dìu nhau
đi chệch đường thiên cổ
vết son ơi về đâu
mùi hương anh giấu trộm
vào thơ muôn kiếp sầu.