Em đi pháp hội
ngó lại kiếp xưa
tiếng cười qua vội
khan tiếng gà trưa

Em lời kinh hát
mời khắp chúng sinh
bước lên bè pháp
qua bờ tử sinh

Dịu dàng nhé, hãy lắng nghe
những dòng rất lạ
chỉ vào tâm, sáng rọi như gương

Tỉnh giác nhé, hãy nhìn kia
cảnh hiện trong tâm
không bóng không hình, tới rồi đi

Nơi đây tôi ngồi
Tôi nói tôi cười
tôi nhìn tôi ngó
tôi nghe tôi thở
hôm qua như mơ
ngày mai rất lạ

cũng không là tôi
cũng không tôi là

Em đi pháp hội
tôi gặp như mơ
qua dòng rất vội
trôi lạc câu thơ

Lời kinh em hát
còn lạnh đôi bờ
một thời nước mắt
một thời rất xưa.


Nguồn: Tuyển tập Thiền ca Hoa bay khắp trời, thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, California, 2015